ദുരന്ത നിവാരണം; പൊഴിച്ചാലിലെ നീരൊഴുക്ക് വിലയിരുത്തി

post

 ദുരന്ത നിവാരണ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിന് അന്ധകാരനഴി പൊഴി, തോട്ടപ്പള്ളി സ്പില്‍ വേ, തണ്ണീര്‍മുക്കം ബണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ വി.ആര്‍. കൃഷ്ണതേജ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി.

ജലനിരപ്പ് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് ഷട്ടറുകള്‍ വഴിയുള്ള നീരൊഴുക്ക് ക്രമീകരിക്കാന്‍ ജലസേചന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കളക്ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമെങ്കില്‍ പൊഴിച്ചാലിന്റെ ആഴം കൂട്ടണം. തോട്ടപ്പള്ളിയിലും തണ്ണീര്‍മുക്കത്തും ജലം സുഗമമായി ഒഴുകി മാറുന്നുണ്ട്. അന്ധകാരനഴിയിലെ പൊഴി മുറിയ്ക്കല്‍ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.

നിലവില്‍ ജില്ലയില്‍ ആശങ്കാജനകമായ സ്ഥിതി ഇല്ലെന്നും ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാന്‍ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി സജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.