ചിറ്റൂര്‍ ഗവ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്‌കൂളില്‍ എട്ടാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

post

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂര്‍ ഗവ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്‌കൂളില്‍ എട്ടാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിന് ഏപ്രില്‍ മൂന്ന് വരെ www.polyadmission.org/ths വഴി അപേക്ഷിക്കാം. അഭിരുചി പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംവരണ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചായിരിക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ പ്രോസ്പെക്ടസ് വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും. ഫോണ്‍: 04923 222174, 9020056005, 9809140398.