ഉരുവിൽ പൊന്ന് നിറച്ച് കേരളം, ഇന്ത്യാ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര മേളയിൽ കേരളത്തിന് സ്വർണം

post

കേരളത്തിൻ്റെ തനതു വാസ്തുകലയും ഉരുവും മാതൃകയാക്കി രൂപകൽപന ചെയ്ത കേരള പവിലിയന് ന്യൂഡൽഹി പ്രഗതി മൈതാനിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യാ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര മേളയിൽ സ്റ്റേറ്റ് - യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണ മെഡൽ.

പ്രഗതി മൈതാനിയിലെ ഹാൾ നമ്പർ ഏഴിലെ ലോഞ്ചിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ

ഐ.ടി.പി. ഒ ചെയർമാൻ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രതീപ് സിങ്ങ് ഖറോള യിൽ നിന്ന് കേരള പവിലിയനുവേണ്ടി ഐ & പി.ആർ.ഡി. അഡിഷണൽ ഡയറക്ടർ

അബ്ദുൾ റഷീദ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. പി.ആർ.ഡി ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടർ പ്രവീൺ എസ്.ആർ. ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരായ സിനി.കെ. തോമസ്, അഭിലാഷ് എ. സി, പവിലിയൻ ഡിസൈനർ ജിനൻ സി.ബി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.മേളയുടെ ആശയമായ' വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ, ലോക്കൽ ടു

ഗ്ലോബൽ ' അടിസ്ഥാനമാക്കി കേരള പവിലിയൻ ഒരുക്കിയത് പ്രശസ്ത ഡിസൈനർ ജിനൻ സി.ബി യാണ് . ബിനു ഹരിദാസ്, ജിഗിഷ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ . 2017 ലാണ് ഇതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിന് സ്വർണം ലഭിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സ്റ്റാളുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. സാഫ്, കുടുംബശ്രീ എന്നിവരുടെ ഫുഡ് കോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണത്തെ മേളയിൽ കേരളം ഫോക്കസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു. 14 ന് തുടങ്ങിയ മേള 27 ന് സമാപിച്ചു

Itf