ഇന്റലിജന്റായി ശ്രീനാരായണപുരം പഞ്ചായത്ത്

post

തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന പദ്ധതിയെന്ന് എം ബി രാജേഷ്

ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വികസനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് സേവനങ്ങൾ അതിവേഗം എത്തിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഇന്റലിജന്റ് പഞ്ചായത്ത് എന്ന ദൗത്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി ശ്രീനാരായണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു.

ഇന്റലിജന്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി മാതൃകാപരവും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമവുമായി ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കാനും പ്രാദേശികതലത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഭരണനിർവഹണം കാഴ്ചവെക്കാനും പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കും. മറ്റു പഞ്ചായത്തുകൾ ഇത് മാതൃകയാക്കണമെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഡ്രോൺ, ജി.പി.എസ്, ഡി.ജി.പി.എസ്, ജി.ഐ.എസ് പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ സഹായത്തോടെ പഞ്ചായത്തിലെ റോഡുകൾ, തോടുകൾ, പാലങ്ങൾ, ജലസംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ, ചരിത്രം, വ്യക്തിഗത ഡാറ്റകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഡ്രോൺ ഇമേജ് സഹിതമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് വിരൽതുമ്പിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുക. 30 ലക്ഷം രൂപയാണ് പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നത്.

സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രദേശവാസികളുടെ വിവരങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ്, ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ, റോഡ്, പാലം, കലുങ്ക്, മറ്റു ലാന്റ്മാർക്കുകൾ, വാട്ടർ പൈപ്പ്ലൈൻ, വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ തുടങ്ങി പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതാത് ലൊക്കേഷനിൽ ഡിജിറ്റലായി ശേഖരിക്കും. ഡ്രോൺ സർവ്വേയിലൂടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിലെ മുഴുവൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തവും സൂക്ഷ്മവുമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു. ഭൗമവിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലൊക്കേഷൻ അധിഷ്ഠിതമായി ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഇന്റലിജന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം വഴി കെട്ടിടങ്ങൾ, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, ഡ്രൈനേജ് എന്നിവയുടെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം തിരയാൻ സൗകര്യപ്പെടും വിധം വെബ്പോർട്ടലിലും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രകൃതി-മനുഷ്യ വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അഭാവം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാകുന്നതോടെ ഇതിന് പരിഹാരമാകും.