കെ.ടെറ്റ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

post

തിരുവനന്തപുരം: 2019 നവംബറില്‍ നടത്തിയ കെ.ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാഭവന്‍ വെബ്‌സൈറ്റായ www.pareekhabhavan.gov.in ലും www.ktet.kerala.gov.in ലും ഫലം ലഭിക്കും. നാലു കാറ്റഗറികളിലായി 111015 പേര്‍ പരീക്ഷയെഴുതിയതില്‍ 26052 പേര്‍ കെ.ടെറ്റ് യോഗ്യതാ പരീക്ഷ വിജയിച്ചു. ആകെ വിജയശതമാനം 23.47 ശതമാനം. വിജയിച്ചവര്‍ വിജ്ഞാപനം പ്രകാരമുളള യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി പരീക്ഷാ സെന്റര്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ ജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകണം.