ബഫർ സോൺ ഉത്തരവ്; പ്രമേയം പാസാക്കി പെരുവന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

post


ബഫർ സോൺ ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കി പെരുവന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകരെയും കൃഷിയിടങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിക്കും. നിരവധി ആളുകളുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം ഇല്ലാതാകും ആകയാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനും റദ്ദാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന് പെരുവന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രമേയം പാസാക്കി.


വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംരക്ഷിത വനമേഖലകളുടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയായി മാറ്റണമെന്നും ഈ ചുറ്റളവിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള വികസന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഖനനവും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇത്തരം മേഖലകളിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ അധികം ബഫർ സോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തണമെന്നുമുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം പെരുവന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രദേശങ്ങളും ബഫർ സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.


ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷാജി പുല്ലാട്ട് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം യോഗം ഐക്യകണ്ഠേന പാസാക്കി.