ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡി പെരിശ്ശേരി അപ്ലൈഡ് സയന്‍സ് കോളേജില്‍ പി.ജി പ്രവേശനം

post

കേരളാ സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡി പെരിശ്ശേരി, അപ്ലൈഡ് സയന്‍സ് കോളേജിലേക്ക് (0479-2456499, 9446029691) 2020-21 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ പുതുതായി അനുവദിച്ച എം.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് കോഴ്സിലേക്ക് 50 ശതമാനം സീറ്റുകളില്‍ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷ ഫോറവും പ്രോസ്പെക്റ്റസും www.ihrd.ac.in ല്‍ ലഭിക്കും. അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫീസായി കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ പേരില്‍ മാറാവുന്ന 500 രൂപയുടെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സഹിതം (പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് 200 രൂപ) അപേക്ഷിക്കാം. തുക കോളേജില്‍ നേരിട്ടും അടയ്ക്കാം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക്:www.ihrd.ac.in.    .