പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളില്‍ സൗജന്യ പരിശീലനം

post

സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കെല്‍ട്രോണ്‍ നടത്തുന്ന വിവിധ തൊഴിലധിഷ്ഠിത അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളില്‍ ബി.എ/ബി.എസ്സ്സി/ബി.കോം/ബി.ടെക്/ബി.സി.എ/എം.സി.എ കഴിഞ്ഞ പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം ജില്ലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കെല്‍ട്രോണ്‍ നോളഡ്ജ് സെന്ററിലാണ് സൗജന്യ കോഴ്സുകള്‍. നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി പഠനകാലയളവില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഹോസ്റ്റല്‍ സൗകര്യത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണവും പ്രതിമാസ സ്‌റ്റൈപന്റും നല്‍കും. അപേക്ഷകള്‍ കെല്‍ട്രോണ്‍ നോളഡ്ജ് സെന്റര്‍, സിറിയന്‍ ചര്‍ച്ച് റോഡ്, സ്പെന്‍സര്‍ ജംഗ്ഷന്‍, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തില്‍ 25നകം ലഭിക്കേണം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ജാതി, വരുമാനം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാര്‍, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് എന്നിവയുടെ അസ്സല്‍ പകര്‍പ്പുകളും ഫോട്ടോയും ഹാജരാക്കണം.