ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു

post

സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിലെ മരുന്ന് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികളിൽ നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ മെയ് മാസത്തിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ താഴെ പറയുന്ന മരുന്നു ബാച്ചുകളുടെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു. ഈ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുള്ള വ്യാപാരികളും ആശുപത്രികളും അവ തിരികെ വിതരണക്കാരന് നൽകി വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു. മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉല്പാദകർ, ബാച്ച് നമ്പർ, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തിൽ.

Hydroxychloroquine Sulphate Tablets IP 200 mg QUEENJAJ – 200, Bajaj Healthcare Ltd., R.S. No.1818, Manjusar-Savli Road AT& Post-Manjusar, Tal.Savli,Dist. Vadodara, 391 775, Gujarat,India., HCQ12122, 08/2025. PANTOPRAZOLE SODIUM (GASTRO-RESISTANT) TABLETS IP, PETALIFE-20, Stafford Laboratories Pvt.Ltd, 143, Raipur Ind. Area, Bhagwanpur, Roorkee, (UK), ST – 231161, 11/2025, Aristatin ASP (Aspirin Gastro - resistant and Atorvastatin Capsules IP), Innova Captab Ltd, 1281/1, Hilltop Industrial Estate, NearnEPIP, Phase -I, Jharmajri, Baddi, Dist. Solan (H.P), G6393006, 07/2025, Paracetamol Tablets IP 500 mg, M/s. Geno Pharmaceuticals Private Ltd., Karaswada, Mapusa, Goa - 403 526, PP132025, 02/2026, Queenjaj 200 (Hydroxychloroquine Sulphate Tablets IP 200mg), Bajaj Healthcare Ltd., R.S. No.1818, Manjusar-Savli Road AT& Post-Manjusar, Tal.Savli,Dist. Vadodara, 391 775, Gujarat, India., HCQ11H23, 07/2026, Hydroxychloroquine Sulphate Tablets IP 200 mg Unicure India Ltd, Plot No. 46 (B)49B, Vill. Raipur, Bhagwanpur, Roorkee, Distt. Haridwar, Uttarakhand, URDT2011, 07/2026, Vetifresh -16 Tablets (Betahistine Hydrochloride Tablets IP 16mg), Spen Formulations Pvt Ltd, Plot No. 123, Industrial Area, Mehatpur, Distt. UNA - 174 315 (HP), TSF-B2452, 05/2025, Sodium Bicarbonate Enteric Coated Tablets 500 mg (NADOSIS GST), Steadfast Medishield Private Limited, At: Khasra No: 322, Nanhera, Anantpur Bhgwanpur, Roorkee, Dist. Haridwar, Uttrakhand – 247668, SMST-24126, 01/2026, Liquid Paraffin IP 100ml, Medifine Pharma Lab, m No. 33/3, Maanay Estate, Kumbalgodu Village, Kengeri Hobli, Bengaluru - 560 074, MPL LP008, 07/2025, Bimatoprost Eye Drops 3ml, Cotec Healthcare Pvt Ltd, KH-No.593/1, Roorkee - Dehradun Highway, Kishanpur, Roorkee - 247 667 (UK), CHE-3036, 03/2025, Frusemide Injection IP 20mg Nestor Pharmaceuticals Ltd' 11, Western Extension Area, Faridabad, India-121 001., FRIA-11, 10/2025, Atenolol and Amlodipine Tablets (Amlosarv -AT), Preet Remedies Pvt. Ltd. Plot No. 183-186, HPSIDC Industrial Area, Baddi - 173 205, PMA230704, 06/2025, PANION TABLETS Win Trust Pharmaceuticals Ltd, Dugri Dhandra Road, Ludhiana, 7964, 03/2027, Levocetirizine Dihydrochloride Tablets I.P (LEVOREST -5), Cosway Pharmaceuticals Plot No -11c, Ind. Area, Tahliwal, Teh. Haroli, Distt - Una (H.P) – 174507, CWIT-029, 03/2025, Ciprosafe 500 (Ciprofloxacin Tablets IP 500mg), Gidsha Pharmaceuticals, Plot No. 611, 612, Mega GIDC, Kharedi, Dahod - 389 151, Gujarat, GPTC-449, 02/2025, CEFLOX-250 (Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets IP 250mg), Laborate Pharmaceuticals India Ltd, 51, Indl Area, Paonta Sahib (HP), CEFST-002, 12/2025, Easofree (Sodium Alginate, Sodium Bicarbonate and Calcium Carbonate Oral Suspension), Daffohils laboratories Pvt Ltd, F 109 - 110, UPSIDC, Industrial area, Selaqui, Dehradn- U.K Uttarakhand - 248 011, DLS-2645, 09/2025.