സ്ത്രീ സാംസ്‌കാരികോത്സവം: ചെറുകഥാ ക്യാംപിൽ പങ്കെടുക്കാം

post

സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്ത്രീ സാംസ്‌കാരികോത്സവം ജനുവരി 5,6 തീയതികളിൽ കൊല്ലം ശ്രീ നാരായണ ഗുരു സാംസ്‌കാരിക സമുച്ചയത്തിൽ നടക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ചെറുകഥാക്യാംപ് സംഘടിപ്പിക്കും. 50 വയസിൽ താഴെയുളള സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജൻഡറുകൾക്കും പങ്കെടുക്കാം.

താത്പര്യമുളളവർ ബയോഡേറ്റയും ഒരു കഥയും culturedeptsamam24@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്കോ സമം, സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷ കാര്യാലയം, അനന്തവിലാസം കൊട്ടാരം ഫോർട്ട് പി.ഒ. തിരുനവന്തപുരം - 23 എന്ന മേൽവിലാസത്തിലേക്ക് തപാൽ വഴിയോ അയക്കേണ്ടതാണ്. അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 26.