മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ റോഡ് നവീകരണത്തിന് 32.1 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു

post

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വിവിധ റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി 32.1 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അറിയിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് തുക അനുവദിച്ചത്.

താനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ തിരൂർ - പൊന്മുണ്ടം ബൈപ്പാസ് റോഡ് (2 കോടി), താനൂർ - പൂരപ്പുഴ - ടിപ്പുസുൽത്താൻ റോഡ് (1.5 കോടി) , തവനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കാവ് - അരിപ്പറമ്പ് റോഡ് (3.6 കോടി), മങ്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വളാഞ്ചേരി- വണ്ടൂർ - വടപുറം റോഡ് ( Ch.10/900 മുതൽ 14/955 വരെ 5 കോടി), വളാഞ്ചേരി- അങ്ങാടിപ്പുറം - വണ്ടൂർ- വടപുറം റോഡ് ( കി.മീറ്റർ 6/395 മുതൽ 10/900 വരെ 7 കോടി ) കൊണ്ടോട്ടി മണ്ഡലത്തിലെ വടക്കേപറമ്പ് - പോത്തുവെട്ടിപ്പാറ- മുണ്ടക്കുളം റോഡ് (5 കോടി), മഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ മുള്ള്യാകുറുശ്ശി - പാണ്ടിക്കാട് റോഡ് (5 കോടി), നിലമ്പൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പൂക്കോട്ടുംപാടം- ചെട്ടിപ്പാടം -ടികെ കോളനി റോഡിൽ പൂക്കോട്ടുംപാടം മുതൽ പെരിയങ്ങാട് വരെ ( 3 കോടി രൂപ) എന്നീ റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിനാണ് തുക അനുവദിച്ചത്.