സൗജന്യ പി.എസ്.സി പരിശീലനം

post

സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള തിരൂർ ആലത്തിയൂരിലെ ന്യൂനപക്ഷ യുവജനതക്കായുള്ള പി.എസ്.സി പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ 2024 ജനുവരി ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന സൗജന്യ പരിശീലന ബാച്ചുകളിലേക്ക് ഡിസംബർ 06 മുതൽ ഡിസംബർ 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് റെഗുലർ, ഹോളിഡേ ബാച്ചുകൾ ലഭ്യമാണ്. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾ മാത്രമാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്.

യോഗ്യരായവർ എസ്.എസ്.എൽ.സി ബുക്ക്, മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ആധാർ കാർഡ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പും രണ്ടു കോപ്പി ഫോട്ടോയും സഹിതം പ്രിൻസിപ്പൽ, കോച്ചിംഗ് സെന്റർ ഫോർ മൈനോറിറ്റി യൂത്ത്, കെ.ബി.ആർ കോംപ്ലക്സ്, ആലത്തിയൂർ- 676102 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷാ ഫോറം ഓഫീസിൽ നിന്നും രാവിലെ പത്തുമുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നുമണി വരെ ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.minoritywelfare.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലും 0494 2565056, 9895733289, 9961903619, 9645015017, 9961509439 എന്നീ നമ്പറുകളിലും ലഭ്യമാണ്.