ഖാദി വിപണനമേള സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ; 30 ശതമാനം വിലക്കിഴിവ്

post

കേരള ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ ബോർഡിന്റെ ഗാന്ധിജയന്തി വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഖാദി വിപണന മേള ആരംഭിക്കും. മേളയിൽ ഖാദി തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് 30 ശതമാനം വരെ റിബേറ്റ് ലഭിക്കും. സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഖാദി ധരിക്കണം എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ,അർദ്ധസർക്കാർ,പൊതുമേഖല, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്.

ഖാദി ഗ്രാമ സൗഭാഗ്യ സി.എസ്.ഐ കോംപ്ലക്സ്, ബേക്കർ ജംഗ്ഷൻ,കോട്ടയം ഫോൺ-04812560587, റവന്യു ടവർ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫോൺ-04812423823, ഏദൻ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഏറ്റുമാനൂർ ഫോൺ-04812535120, കാരമൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വൈക്കം ഫോൺ-04829233508, മസ്ലിൻ യൂണിറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഉദയനാപുരം ഫോൺ-9895841724 എന്നീ വില്പന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റിബേറ്റ് ലഭിക്കും. ഒക്ടോബർ മൂന്നുവരെയാണ് വിലക്കിഴിവ് ലഭിക്കുക.