ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സില്‍ സീറ്റൊഴിവ്

post

കൊച്ചി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ഡിഡിയുജികെവൈ (DDUGKY) സാഗര്‍മാല പദ്ധതി പ്രകാരം ജന്‍ശിക്ഷണ്‍ സംസ്ഥാന്‍ മലപ്പുറം, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തീരദേശ മേഖലയില്‍ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ യുവതി യുവാക്കള്‍ക്കായി നടത്തുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മന്റ് കോഴ്‌സുകളില്‍ 15 സീറ്റുകള്‍ ഒഴിവുണ്ട്. എസ്.എസ്.എല്‍.സി ആണ് യോഗ്യത. താല്പര്യമുഉള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ജനുവരി 13 നു മുമ്പായി ഇനി പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ ബന്ധപെടുക. ഫോണ്‍ 9746938700, 9020643160.