പീരുമേട് താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയില്‍ വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ

post


ഇടുക്കി: പീരുമേട് താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയില്‍ ദിവസ വേതനടിസ്ഥാനത്തില്‍ താല്‍ക്കാലികമായി മെയില്‍, ഫീമെയില്‍ അറ്റന്‍ഡര്‍മാരെയും, മെയില്‍, ഫീമെയില്‍ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സുമാരെയും നിയമിക്കുന്നതിന് വാക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ നടത്തുന്നു. ഉദ്ദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അവയുടെ പകര്‍പ്പുകളും സഹിതം ജൂലൈ 5 ന് അറ്റന്‍ഡമാര്‍ക്കുള്ള ഇന്റര്‍വ്യൂവും, ജൂലൈ 6 ന് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സുമാര്‍ക്കുള്ള ഇന്റര്‍വ്യൂവും രാവിലെ 10 മണിക്ക് പീരുമേട് എസ്.എം.സ് ക്ലബില്‍ നടത്തുന്നതിലും പങ്കെടുക്കാം. പ്രാഥമിക എഴുത്ത് പരിക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ഇന്റര്‍വ്യൂ. യോഗ്യതകള്‍

1. അറ്റന്‍ഡര്‍

മിനിമം യോഗ്യത 7-ാംക്ലാസ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം. 10ാം ക്ലാസിന് മുകളില്‍യോഗ്യതയുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

2022 ജൂലൈ ഒന്നിന് 40 വയസ്സ് തികയാന്‍ പാടില്ല. കോവിഡ് ബ്രിഗേഡില്‍ ജോലി ചെയ്തവര്‍ക്കും, പീരുമേട് താലൂക്ക് നിവാസികള്‍ക്കും മുന്‍ഗണന.

2. സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്

ജനറല്‍ നഴ്സിംഗ്/ബി.എസ്.സി നേഴ്സിംഗ്കോഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം. കേരള നേഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഉണ്ടായരിക്കണം. 2022 ജൂലൈ ഒന്നിന് 40വയസ്സ് തികയാന്‍ പാടില്ല. കോവിഡ് ബ്രിഗേഡില്‍ ജോലി ചെയ്തവര്‍ക്കും , പീരുമേട് താലൂക്ക് നിവാസികള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം. ഫോണ്‍. 04869 232424, ,8281030173, 9947448059.