അദാലത്തില്‍ അനുവദിച്ചത് 38,20,855 രൂപയുടെ ധനസഹായം

post

മലപ്പുറം: പൊന്നാനിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച 'സാന്ത്വന സ്പര്‍ശം' അദാലത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിത്വാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്ന് ധനസഹായമായി അനുവദിച്ചത്  38,20,855 രൂപ. പൊന്നാനി, തിരൂര്‍ താലൂക്കുകള്‍ക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച അദാലത്തില്‍ ധസഹായത്തിനായി 357 അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്. പൊന്നാനി താലൂക്കില്‍ 182 അപേക്ഷകളിലായി 17,79,000 രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. തിരൂര്‍ താലൂക്കില്‍ 175  അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതില്‍ 20,41,855 രൂപയും ധനസഹായമായി അനുവദിച്ചു.

പൊന്നാനി താലൂക്കില്‍ കൃഷി-അഞ്ച്, സിവില്‍ സപ്ലൈസ് -140, സഹകരണ വകുപ്പ് -24, വിദ്യാഭ്യാസം -മൂന്ന്, എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് -11, ഫിഷറീസ് -40, ആരോഗ്യം -അഞ്ച്, പ്രവാസി ക്ഷേമം -ഒന്ന്, കെ.എസ്.ഇ.ബി -മൂന്ന്, തൊഴില്‍ വകുപ്പ് -രണ്ട്, ലീഡ് ബാങ്ക്- 17, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണം -79, നഗരസഭ -44,  പൊലീസ് -അഞ്ച്, പൊതുമരാമത്ത് -ഒന്ന്, രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ -മൂന്ന്, റവന്യൂ -280, മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് -രണ്ട്, സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് -ഏഴ്, വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി- മൂന്ന്, മറ്റുള്ളവ- 28 എന്നീ കണക്കിലാണ് അപേക്ഷകള്‍ ലഭിച്ചത്.

തിരൂര്‍ താലൂക്കില്‍  കൃഷി -രണ്ട്, സിവില്‍ സപ്ലൈസ് -107, സഹകരണ വകുപ്പ് -നാല്,  വിദ്യാഭ്യാസം -ഒന്‍പത്, എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് -ഏഴ്, ഫിഷറീസ് -16 ആരോഗ്യം -ഒന്‍പത്, തയ്യല്‍ തൊഴില്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് -14,  കെഎസ്ഇബി -എട്ട്, തൊഴില്‍ വകുപ്പ് -രണ്ട്, ലീഡ് ബാങ്ക് -11, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണം -159, നഗരസഭ -അഞ്ച് , പൊലീസ് -ആറ്, പൊതുമരാമത്ത് -ആറ്, രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ -മൂന്ന്, റവന്യൂ -273, മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്- രണ്ട്, സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് -10, മറ്റുള്ളവ -22 എന്നീ കണക്കിലാണ് അപേക്ഷകള്‍ ലഭിച്ചത്.