വിഷുവിനെ വരവേല്‍ക്കാനൊരുങ്ങി ഹാന്റക്സ്

Category: Main News Published: Tuesday, 09 April 2019
 
 
തിരുവനന്തപുരം: ഹാന്റക്സ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി കൈത്തറി ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ വസ്ത്രശേഖരവുമായി ഈ വര്‍ഷത്തെ വിഷുവിനെ വരവേല്‍ക്കുവാനായി ഷോറൂമുകള്‍ ഒരുങ്ങി. ഹാന്റക്സ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഉത്പന്നങ്ങളായ റോയല്‍ മുണ്ടുകള്‍, കൂത്താംപുള്ളി കളര്‍സാരികള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വന്‍ പ്രചാരമാണ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കിടയില്‍ ലഭിച്ചത്. 
 
ബാലരാമപുരം ഉണക്ക് പാവില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച റോയല്‍ മുണ്ടുകള്‍ പരമ്പരാഗത രീതിയിലാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയില്‍ പുറത്തിറക്കിയ മറ്റൊരു ഉത്പന്നമാണ് കൂത്താംപുള്ളി കളര്‍ സാരികള്‍. തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ കൂത്താംപുള്ളി ഗ്രാമത്തില്‍ കുടിയേറിപാര്‍ത്ത ദേവാംഗ സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ പാരമ്പര്യമായി ഉത്പാദിപ്പിച്ചുവരുന്ന ഈ സാരികള്‍ക്ക് ഭൗമശാസ്ത്ര സൂചിക പ്രകാരം ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടെ സ്ത്രീകള്‍ക്കിടയില്‍ അംഗീകാരം നേടിയ സാരികള്‍ നൂറോളം ഡിസൈനിലും, കളറിലും ഹാന്റക്സ് ഷോറുമുകളില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 
കൈത്തറി ഉത്പന്നങ്ങളായ ബെഡ്ഷീറ്റുകള്‍, സാരികള്‍, സെറ്റുമുണ്ടുകള്‍, കൈലി, ഒറ്റമുണ്ട്, ഫര്‍ണിഷിംഗ് മുതലായവയുടെ വന്‍ശേഖരം ഷോറൂമുകളില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിഷുക്കാലയളവില്‍ റിബേറ്റ് ആനുകൂല്യവും ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. കൈത്തറി റെഡിമെയ്ഡ് ഷര്‍ട്ടുകളും അവയ്ക്കിണങ്ങിയ ദോത്തികളും ഓണത്തോടെ ഷോറൂമുകളില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പണിപ്പുരയിലാണ് ഹാന്റക്സ്. ഹാന്റക്സിന്റെ സ്വന്തം ഗാര്‍മെന്റ്സ് യൂണിറ്റില്‍ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് ഷര്‍ട്ടുകള്‍ക്കാവശ്യമായ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഷര്‍ട്ടിംഗ് തുണികളുടെ ഉത്പാദനം കണ്ണൂര്‍, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ കൈത്തറികളില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
Hits: 176